Program

  • spotkanie
  • cykle

Program

WARSZAWSKIE DNI SENIORA – Łyk Naftusi. Opowieści o Kresowych uzdrowiskch

29.09.2017
godzina 12:00

WARSZAWSKIE DNI SENIORA – Łyk Naftusi. Opowieści o Kresowych uzdrowiskch

29.09.2017
godzina 12:00

  • spotkanie
  • cykle
spotkanie cykle  

Prezentacja Tomasza Kuby Kozłowskiego poświęcona znanym i modnym niegdyś uzdrowiskom w Niemirowie, Szkle, Lubieniu, Morszynie i Truskawcu.