Wystawy

  • wystawy plenerowe

Wystawy

From Poland with Love

18.10.2017 - 14.01.2018

From Poland with Love

18.10.2017 - 14.01.2018

  • wystawy plenerowe
wystawy plenerowe  

Wystawa „From Poland with Love” opowiada poruszającą historię wdzięczności Polaków za pomoc Stanów Zjednoczonych w odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918. Wyrazem jej była m.in. licząca 111 tomów Deklaracja Podziwu i Przyjaźni dla Stanów Zjednoczonych, którą w 1926 roku podpisało 5,5 miliona Polaków (blisko 20 proc. ludności kraju), w tym m.in. nauczyciele i uczniowie szkół powszechnych – Bruno Schulz, Czesław Miłosz, Tadeusz Kantor, Jan Karski oraz najważniejsi politycy – Józef Piłsudski, Ignacy Mościcki. Prawdopodobnie wśród nich znajdziemy też podpisy naszych przodków!
 


Wystawa opowiada zapomnianą historię polsko-amerykańskich relacji, których dowodem jest Deklaracja Podziwu i Przyjaźni dla Stanów Zjednoczonych przechowywana w Bibliotece Kongresu USA. Sto lat temu, dzięki staraniom m.in. Ignacego Paderewskiego, USA nie tylko uznały polską państwowość za warunek pokojowego ładu w Europie (13. punkt programu pokojowego Prezydenta Woodrowa Wilsona przewidywał odrodzenie niezawisłego państwa polskiego), ale także udzieliły II RP wsparcia materialnego o wartości około 200 milionów dolarów. Amerykańska misja humanitarna, której przewodził przyszły prezydent USA Herbert Hoover, realnie przyczyniła się do utrzymania przez Polskę dopiero co odzyskanej niepodległości.


Nie wiadomo, jak potoczyłaby się nasza historia bez stanowczego postulatu USA – granice państwa polskiego raczej nie przypominałyby tych uzyskanych w Wersalu – mówi Zbigniew Gluza, prezes Ośrodka KARTA, autor koncepcji wystawy. – Nędza zniszczonego przez wojnę kraju, niezłagodzona przez amerykańskie dostawy, mogłaby załamać odradzającą się niepodległość. Wystawa daje okazję, by dostrzec, jak wielkie znaczenie dla bytu niepodległego Polski miało wsparcie zewnętrznych sprzymierzeńców – i jak Rzeczpospolita to wtedy doceniła.  


Prezydent Wodroow Wilson i Herbert Hoover stali się dla Polaków w II RP uosobieniem pomocy. Dowody wdzięczności widać do dziś w przestrzeni miejskiej Warszawy. W 1922 roku skwer przy Krakowskim Przedmieściu otrzymał imię Hoovera (wzniesiono tam również nieistniejący już Pomnik Wdzięczności Ameryce dłuta Xawerego Dunikowskiego), a w 1926 roku główny plac na Żoliborzu nazwano placem Wilsona.


Wystawa składa się z czterech wielkoformatowych instalacji przy Krakowskim Przedmieściu oraz prezentacji elektronicznej, zawierającej pełną Deklarację Podziwu i Przyjaźni dla Stanów Zjednoczonych w Domu Spotkań z Historią. Dzięki portalowi Polska 1926. Portret zbiorowy II RP prawie każdy będzie mógł odnaleźć wśród 5,5 milionów sygnatariuszy Deklaracji swoich bliskich, uczniów swojej szkoły czy mieszkańców rodzinnej miejscowości, którzy 91 lat temu złożyli pod nią podpisy.


Wystawa podzielona jest na trzy bloki tematyczne: pomoc dyplomatyczna USA dla Polski (1915–1919), pomoc materialna USA dla Polski (1919–1922) oraz niezwykły akt solidarnego wyrażenia wdzięczności, czyli Deklaracja Podziwu i Przyjaźni (1926), która jest zwieńczeniem wystawy.


Organizatorzy: Miasto st. Warszawa, Fundacja im. Ronalda Reagana w Polsce i Dom Spotkań z Historią. Realizacja merytoryczna wystawy: Ośrodek KARTA. Partnerzy: Biblioteka Polska w Waszyngtonie, Muzeum Historii Polski.

Produkcja wystawy: Dom Spotkań z Historią; Koordynacja projektu: Katarzyna Puchalska.

Realizatorzy wystawy
Koncepcja: Zbigniew Gluza. Wybór i opracowanie tekstów: Adam Safaryjski, Zuzanna Schnepf-Kołacz. Wybór ikonografii: Joanna Łuba. Aranżacja i projekt graficzny: Kłaput Project.

Realizatorzy merytoryczni dziękują za pomoc: dr Ryszardowi Schnepfowi, byłemu Ambasadorowi Stanów Zjednoczonych (inicjatywa oraz tytuł wystawy), dr Grażynie Żebrowskiej, Samuelowi Ponczakowi, Krzysztofowi Willmannowi, Nicholasowi Siekierskiemu, Dorocie Wysockiej-Schnepf, Grzegorzowi Kołaczowi.