Program

  • spotkanie

Program

Rok 1956 – zamiast rewolucji

08.11.2017
godzina 18:00

Rok 1956 – zamiast rewolucji

08.11.2017
godzina 18:00

  • spotkanie
spotkanie  

Debata Rok 1956 – zamiast rewolucji. O tym, czym był ten przełom w Polsce, Czechosłowacji, NRD
i na Węgrzech porozmawiają: Gábor Danyi, węgierski historyk, doktorant Uniwersytetu im. Loránda Eötvösa w Budapeszcie, Europejska Sieć Pamięć i Solidarność; Zbigniew Gluza, redaktor naczelny kwartalnika „Karta”, autor koncepcji publikacji 1956. Pozór rewolucji; dr Natalia Jarska, IH PAN; prof. Jerzy Kochanowski, IH UW, autor książki Rewolucja międzypaździernikowa. Polska 1956–1957. Spotkanie poprowadzi red. Bartosz Panek (Polskie Radio, PR II).

Punktem wyjścia do dyskusji będzie publikacja Ośrodka KARTA 1956. Pozór rewolucji. Podczas spotkania głos zabiorą także współtwórcy publikacji: dr Bílý Matěj z Czech i dr Boris Stamenić z Niemiec.

Zarówno debata, jak i publikacja, realizowane są w ramach programu „Europa dla Obywateli” (projekt „Rok 1956. Społeczeństwa Europy Środkowej a komunizm”). Publikacja opowiada dzień po dniu o wydarzeniach politycznych, społecznych i kulturowych w 1956 roku w Europie Środkowo-Wschodniej. Doświadczenie odwilży 1956 zostało ukazane poprzez indywidualne świadectwa uczestników ówczesnych wydarzeń (fragmenty dzienników, wspomnień, relacji, listów etc.) oraz reakcje na wydarzenia zarówno wśród zwykłych obywateli, ale też intelektualistów i aktorów życia politycznego. Relacje te zostały uzupełnione o materiały źródłowe – fragmenty dokumentów (ulotek, odezw, przemówień, kronik, raportów itp.) oraz zdjęcia i plakaty.  

Publikacja będzie dostępna online na wolnej licencji w 7 językach (polskim, angielskim, niemieckim, czeskim, słowackim, węgierskim, rosyjskim).