Program

  • spotkanie
  • cykle

Program

Laboratorium muzeum: Wystawianie historii Barbary Kirshenblatt-Gimblett

19.11.2017
godzina 15:00

Laboratorium muzeum: Wystawianie historii Barbary Kirshenblatt-Gimblett

19.11.2017
godzina 15:00

  • spotkanie
  • cykle
spotkanie cykle  

Jak mają się do siebie muzea i performance? Na ile muzealne wystawy czerpią z teatralnych strategii angażowania publiczności i w jaki sposób obecne jest to w różnego typu instytucjach? W cyklu wykładów Laboratorium muzeum na te pytania odpowie Barbara Kirshenblatt-Gimblett – główna kuratorka wystawy stałej Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, wykładowczyni akademicka, specjalistka w zakresie teorii muzealnej, performatyki oraz studiów nad dziedzictwem.

Przejście od klasycznych wystaw do strategii ekspozycyjnych bazujących na teatralizacji i spektaklu, które miało miejsce w muzealnictwie, ma szczególne znaczenie dla muzeów historycznych, które stają się coraz bardziej teatralne i performatywne w wyrazie. Stawka jest wysoka, szczególnie jeśli myślimy o naszej tożsamości, tożsamościach i możliwości identyfikowania się.


W jakim stopniu współczesne muzea i ich wystawy działają w służbie jedności, a na ile są otwarte na różne punkty widzenia i na kontestację? Na przykładzie m.in. Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN na to pytanie odpowie Barbara Kirshenblatt-Gimblett.


Zapraszamy na przedostatni wykład w tegorocznym cyklu poświęconym muzeom i tożsamości. Wykład odbędzie się w języku angielskim z tłumaczeniem na polski.


O programie


Laboratorium muzeum to inicjatywa zatrudnionych w warszawskich muzeach i instytucjach eksperckich kuratorek, kustoszek i specjalistek tematyki dziedzictwa, które powołały do życia przestrzeń warsztatową i roboczą, w której pracownicy polskich instytucji oraz zaproszeni z zagranicy goście wymieniają się wiedzą i doświadczeniami, a także omawiają i testują rozwiązania zaproponowane i wdrożone w innych instytucjach na świecie. Pierwsza edycja projektu umocowana była w Muzeum Woli, oddziale Muzeum Warszawy i koncentrowała się wokół społecznej odpowiedzialności oraz roli muzeów i instytucji dziedzictwa. Została podsumowana książką: Laboratorium muzeum. Społeczność, którą można pobrać ze strony projektu.


W tegorocznej odsłonie programu jego autorki i uczestnicy podejmują nowy i aktualny temat.  Laboratorium otwiera szereg pytań: o to, czy z poziomu instytucji kultury można mówić raczej o jednej tożsamości czy o różnorodnych tożsamościach? Jaka jest współczesna rola muzeów w procesie definiowania i budowania tożsamości osób i grup? Jakimi narzędziami dysponują instytucje dziedzictwa, aby zabierać głos w sprawie współczesnych wyzwań i kryzysów, czy wreszcie jak mogą tych narzędzi używać, by najbardziej efektywnie realizować swoją społeczną misję?


Kolejny, ostatni otwarte wykład w cyklu Laboratorium wygłosi 1 grudnia kuratorka i badaczka tematyki dziedzictwa, skoncentrowana także na polskiej tożsamości Erica Lehrer.


Więcej informacji na stronie projektu: www.laboratoriummuzeum.pl 

FB: www.facebook.com/laboratoriummuzeum