Program

  • spotkanie

Program

Rosja 1917. Wolność – anarchia – bolszewizm

22.11.2017
godzina 18:00

Rosja 1917. Wolność – anarchia – bolszewizm

22.11.2017
godzina 18:00

  • spotkanie
spotkanie  

Dlaczego przed stu laty rosyjski październik stał się pogrzebem rosyjskiego lutego? Wspólnie z Ośrodkiem KARTA i Stowarzyszeniem „Za Wolną Rosję” zapraszamy do udziału w dyskusji.

Punktem wyjście do rozmowy na temat stulecia rewolucji oraz wolnej Rosji wtedy i dziś będzie 93. numer kwartalnika „Karta”. W spotkaniu wezmą udział: Walentina Czubarowa, stowarzyszenie Za Wolną Rosję; dr Anna Jach, adiunkt w Instytucie Rosji i Europy Wschodniej UJ; red. Zbigniew Gluza, redaktor naczelny kwartalnika „Karta”.


Dyskusję poprzedzi czytanie dzienników z 1917 roku, które zostały opublikowane w najnowszym, 93. numerze „Karty”. Spotkanie poprowadzi red. Agnieszka Lichnerowicz, TOK FM.