Program

  • spotkanie
  • film

Program

Linia 41 – pokaz filmu

28.11.2017
godzina 18:00

Linia 41 – pokaz filmu

28.11.2017
godzina 18:00

  • spotkanie
  • film
spotkanie film  

Ocalały z getta w Łodzi (dawniej Litzmannstadt) wraca do miasta w poszukiwaniu śladów swojego brata, który zginął w 1942 roku. Jego ścieżki przecinają się z trasą podróży syna byłego nazistowskiego nadburmistrza miasta, który przybywa tu, aby odkryć rodzinną tajemnicę. Po projekcji odbędzie się spotkanie z Natanem Grossmanem (Ocalałym z Litzmannstatd Getto), Jensem-Jürgenem Ventzkim (synem nadburmistrza okupowanej Łodzi) oraz reżyserką Tanią Cummings i twórcami filmu.