Program

  • spotkanie
  • cykle

Program

Laboratorium muzeum: Muzeum jako narzędzie do myślenia

01.12.2017
godzina 17:00

Laboratorium muzeum: Muzeum jako narzędzie do myślenia

01.12.2017
godzina 17:00

  • spotkanie
  • cykle
spotkanie cykle  

Ostatni wykład w cyklu Laboratorium muzeum wygłosi Erica Lehrer – amerykańska antropolożka kultury i kuratorka, która specjalizuje się w powojennym dziedzictwie i kulturze żydowskiej oraz teorii muzealnej. Wystąpienie poświęci sposobom na efektywną prezentację tematów historycznych w muzeach. Wykład w języku angielskim z tłumaczeniem symultanicznym.

Miejsce: Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy, ul. Koszykowa 26/28

Pojęcie „trudnej wiedzy” opisuje kryzys w przyswajaniu informacji, będący wynikiem zetknięcia się z traumatycznymi opowieściami oraz dziedzictwem przemocy i konfliktu. Wydarza się on w przestrzeni publicznej, odnoszącej się do historii, czyli w muzeach oraz w kontekście pomników i miejsc dziedzictwa. 

Badacze zauważają, że możliwości przyswajania „trudnej wiedzy” stają się ograniczone, w sytuacji gdy muzea i miejsca dziedzictwa działają pod presją oczekiwań, by stworzyć pozytywne doświadczenie zwiedzających, a także w cieniu narracji, mających budować dumę danego narodu czy społeczności. Takie narracje wspierają „przyjemną”, łatwą do przyjęcia wiedzę, odwracając uwagę od jej pustych kart i przemilczeń. 

Jakie praktyki podejmowane w instytucjach i miejscach dziedzictwa mogą pomóc ludziom zmierzyć się z „trudną wiedzą” w sposób produktywny? W jaki sposób kuratorzy placówek mogą otwierać publiczność na przyswajanie tej wiedzy? Jakich możemy spodziewać się na tym polu zagrożeń?

Z przecięcia się jej własnych perspektyw badaczki oraz kuratorki, kwestie te przybliży dr Erica Lehrer – amerykańska antropolożka kultury i kuratorka, specjalizująca się w powojennym dziedzictwie i kulturze żydowskiej oraz teorii muzealnej, autorka wystaw i interwencji partycypacyjnych, wprowadzających krytyczne spojrzenie na kolekcje muzealne, wykładowczyni na Uniwersytecie Concordia w Montrealu.

Jej wykład będzie ostatnim w tegorocznym Laboratorium muzeum, skoncentrowanym wokół zagadnień tożsamości. 

Więcej informacji na stronie projektu: www.laboratoriummuzeum.pl 

Organizator: Dom Spotkań z Historią
Partnerzy: Muzeum Warszawy, Państwowe Muzeum Etnograficzne, Muzeum Powstania Warszawskiego, Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Projekt zrealizowany przy wsparciu Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów.