Program

  • spotkanie
  • film
  • wokół wystaw

Program

From Poland with Love – pokaz filmu

28.12.2017
godzina 18:00

From Poland with Love – pokaz filmu

28.12.2017
godzina 18:00

  • spotkanie
  • film
  • wokół wystaw
spotkanie film wokół wystaw  

Paderewski, człowiek sukcesu, czynu i sławy, reż. Wiesław Dąbrowski (dok., 2014, 41’)

Dokument poświęcony Ignacemu Paderewskiemu – wybitnemu artyście i mężowi stanu, który po wybuchu I wojny światowej prowadził szeroko zakrojoną działalność dyplomatyczną na rzecz Polski. W 1919 roku sprawował funkcje Premiera i Ministra Spraw Zagranicznych RP, reprezentował Polskę na konferencji pokojowej w Paryżu, gdzie podpisano traktat wersalski kończący I wojnę światową. W 1922 wyjechał do USA, gdzie powrócił do koncertowania, choć nigdy nie porzucił polityki. O dokonaniach Paderewskiego mówią amerykańscy prezydenci: Ronald Reagan, John F. Kennedy, George Bush Senior, a także generał Edward Rowny, doradca ds. wojskowych pięciu prezydentów USA, prezydent Lech Wałęsa, muzykolodzy Jerzy Waldorff i Jan Popis. W filmie przedstawione są liczne unikatowe archiwalia, w tym oryginalne wykonania pianistyczne.