Program

  • spotkanie
  • cykle

Program

SPOJRZENIA NA TERRORYZM – Terroryzm największym zagrożeniem bezpieczeństwa?

26.01.2018
godzina 18:00

SPOJRZENIA NA TERRORYZM – Terroryzm największym zagrożeniem bezpieczeństwa?

26.01.2018
godzina 18:00

  • spotkanie
  • cykle
spotkanie cykle  

Tematem kolejnego spotkania będzie wpływ terroryzmu na bezpieczeństwo.
 


Czy  terroryzm jest największym wyzwaniem w obszarze bezpieczeństwa, które stoi przez rządami? Jak zagrożenia terrorystyczne ewoluują w czasie? Czy efektywna walka z terroryzmem jest możliwa? Co możemy robić, by minimalizować zagrożenia i ryzyka związane z terroryzmem? Czy w dobie globalizacji terroryzmu każdy z nas jest „zasobem w systemie antyterrorystycznym”?


Na te i inne pytania odpowiedzi szukać będą uczestnicy panelu dyskusyjnego: dr hab. Marian Żuber (Akademia Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki), dr Marek Madej (Uniwersytet Warszawski), dr Krzysztof Liedel (Dyrektor Centrum Badań nad Terroryzmem Collegium Civitas) oraz Paulina Piasecka (Centrum Badań nad Terroryzmem Collegium Civitas).

Po dyskusji panelowej nie zabraknie czasu na pytania od publiczności. 


Wstęp wolny. Prosimy o potwierdzenie obecności na adres: cbnt@civitas.edu.pl


Wydarzenie w ramach cyklu Spojrzenia na terroryzm. Cykl ma na celu przybliżenie historii terroryzmu oraz pokazanie jego złożoności z perspektywy różnych nauk: ekonomii, politologii, nauk o bezpieczeństwie, medioznawstwa, literaturoznawstwa, socjologii i psychologii. Spotkania stanowią okazję do dyskusji o ewolucji terroryzmu i analogiach pomiędzy wydarzeniami XX wieku a współczesnymi wyzwaniami. Styczniowe spotkanie zostanie poświęcone terroryzmowi w ujęciu nauk o bezpieczeństwie.


Organizatorzy: Centrum Badań nad Terroryzmem Collegium Civitas, DSH.