Wystawy

  • galeria dsh

Wystawy

Woodrow Wilson – Sprzymierzeniec Polski

18.12.2017 - 28.01.2018

Woodrow Wilson – Sprzymierzeniec Polski

18.12.2017 - 28.01.2018

  • galeria dsh
galeria dsh  

Wystawa prezentuje wkład prezydenta USA Thomasa Woodrowa Wilsona w odzyskanie przez Polskę niepodległości.

 


W styczniu 1918, w orędziu do Kongresu amerykańskiego, prezydent USA Woodrow Wilson wygłosił 14-punktowy program pokojowy, który stał się podstawą rokowań kończących I wojnę światową. 13. punkt orędzia zapowiadał polską niepodległość, która ziściła się w listopadzie 1918.

 
Prezydent Wilson w 13. punkcie orędzia podkreślał:

Należy stworzyć niezawisłe państwo polskie, które powinno obejmować terytoria zamieszkane przez ludność niezaprzeczalnie polską, któremu należy zapewnić swobodny i bezpieczny dostęp do morza i którego niezawisłość polityczną i gospodarczą oraz integralność terytorialną należy zagwarantować paktem międzynarodowym.

Waszyngton, 8 stycznia 1918

Stanisław Dzierzbicki, Pamiętnik z lat wojny 1914–1918, Warszawa 1983


Organizatorzy wystawy: Dom Spotkań z Historią i Fundacja im. Ronalda Reagana w Polsce 

Partnerzy: Ośrodek KARTA, American Center Warsaw


Realizacja merytoryczna: Ośrodek KARTA


Koordynacja projektu: Katarzyna Puchalska (DSH)


Wybór i opracowanie tekstów: Adam Safaryjski

Współpraca: Marta Markowska

Wybór ikonografii: Joanna Łuba


Projekt graficzny: Katarzyna Godyń-Skoczylas

Tłumaczenie: Olga Drenda

Korekta EN: Darren Durhan