Archiwum wydarzeń

  • wydarzenia archiwalne

Archiwum wydarzeń

Niedziela z historią harcerstwa w DSH

22.05.2016

Niedziela z historią harcerstwa w DSH

22.05.2016

  • wydarzenia archiwalne
wydarzenia archiwalne  
Spotkania poświęcone historii harcerstwa, nawiązujące do 105. rocznicy powołania pierwszych drużyn harcerskich na ziemiach polskich oraz 100-lecia pierwszego, masowego, publicznego wystąpienia harcerzy w Warszawie w maju 1916 roku. Organizatorzy: DSH, Muzeum Harcerstwa, Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej, Niezależne Wydawnictwo Harcerskie. W programie: 14:00 Wszystko co nasze! Lwowskie początki skautingu i harcerstwa. 15:00 Inscenizacja odczytania rozkazu Andrzeja Małkowskiego z 22 maja 1911 roku powołującego pierwszą Komendę Scoutową i pierwsze drużyny skautowe. 16:00 Prezentacja Muzeum Harcerstwa. 17:00 Witaj majowa jutrzenko! Harcerstwo warszawskie w maju 1916 roku. 18:00 Harcerstwo polskie na Litwie Kowieńskiej 1918–1945.