Program

  • spotkanie
  • Warszawska Inicjatywa Kresowa

Program

Jan Sas-Zubrzycki – romantyk polskiej architektury

08.02.2018
godzina 18:00

Jan Sas-Zubrzycki – romantyk polskiej architektury

08.02.2018
godzina 18:00

  • spotkanie
  • Warszawska Inicjatywa Kresowa
spotkanie Warszawska Inicjatywa Kresowa  

Spotkanie poświęcone postaci i dorobkowi jednego z największych polskich architektów końca XIX i początku XX wieku, twórcy „architektury narodowej” – Janowi Sas-Zubrzyckiemu.

 

Jan Sas-Zubrzycki urodził się w 1860 roku w Tłustem na Podolu. Był profesorem Politechniki Lwowskiej i pierwszym w niepodległej Polsce dziekanem Wydziału Architektury Politechniki Lwowskiej, architektem i teoretykiem architektury, konserwatorem sztuki, autorem kilkudziesięciu książek z zakresu historii architektury, historii sztuki, teorii budowy formy, filozofii architektury oraz kilkuset artykułów poświęconych problemom wykonywania zawodu architekta, sztuce ludowej, wychowaniu młodzieży, twórcą 129 kościołów, wywarł znaczący wpływ na architekturę sakralną na ziemiach polskich końca XIX wieku. Pochowany został na Cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie. Sylwetkę i dorobek Jana Sas-Zubrzyckiego zaprezentuje krakowski architekt Jerzy Wowczak, autor pierwszej monografii poświęconej twórczości Jana Sas-Zubrzyckiego. 
 

Podczas spotkania można będzie nabyć bogato ilustrowaną, liczącą blisko trzysta stron monografię „Jan Sas-Zubrzycki. Architekt, historyk i teoretyk architektury” autorstwa Jerzego Wowczaka. 

 

Współorganizator: Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą.