Program

  • spotkanie
  • cykle
  • Warszawska Inicjatywa Kresowa

Program

O NIEPODLEGŁĄ I JEJ GRANICE – Od Brześcia i Rarańczy do Kaniowa

15.02.2018
godzina 18:00

O NIEPODLEGŁĄ I JEJ GRANICE – Od Brześcia i Rarańczy do Kaniowa

15.02.2018
godzina 18:00

  • spotkanie
  • cykle
  • Warszawska Inicjatywa Kresowa
spotkanie cykle Warszawska Inicjatywa Kresowa  

W stulecie historycznych wydarzeń Tomasz Kuba Kozłowski zaprasza na nowy cykl spotkań. Pierwsze z nich poświęci traktatowi brzeskiemu zawartemu pomiędzy państwami centralnymi a Ukrainą oraz wywołanej przez niego fali protestów, bitwom stoczonym przez II Brygadę Legionów Polskich pod Rarańczą, a następnie II Korpus Polski pod Kaniowem.