Program

  • wokół wystaw
  • spotkanie

Program

Akcja identyfikacja! Międzywojenna Warszawa Marjana Fuksa

25.02.2018
godzina 16:00

Akcja identyfikacja! Międzywojenna Warszawa Marjana Fuksa

25.02.2018
godzina 16:00

  • wokół wystaw
  • spotkanie
wokół wystaw spotkanie  

Spotkanie z varsavianistą Ryszardem Mączewskim poświęcone Warszawie w obiektywie pierwszego fotoreportera II RP. Zdjęcia Fuksa mają wielką wartość dokumentalną. Dzięki nim weźmiemy udział w demonstracji patriotycznej w rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja, będziemy świadkami przewrotu majowego, ale przede wszystkim zobaczymy miasto, którego już nie ma.

Warszawa, skrzyżowanie ulicy Marszałkowskiej z Alejami Jerozolimskimi, widok od strony północno-zachodniej. Po prawej, na willi Marconiego, widoczny szyld zakładu Marjana Fuksa. Fot. ze zbiorów Krzysztofa Wójcika.