Program

  • inne

Program

Gala Sprawiedliwi 2018

04.03.2018
godzina 17:00

Gala Sprawiedliwi 2018

04.03.2018
godzina 17:00

  • inne
inne  

6 marca obchodzimy Europejski Dzień Pamięci o Sprawiedliwych, a już 4 marca poznamy nazwiska osób uhonorowanych tytułem Sprawiedliwego 2018. Uroczysta gala odbędzie się w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN (ul. Anielewicza 6).


W trakcie gali przewodniczący Komitetu Ogrodu Sprawiedliwych w Warszawie Zbigniew Gluza ogłosi nazwiska kolejnych trzech osób wyróżnionych tym wyjątkowym tytułem. Galę poprowadzi Jerzy Kisielewski. Sylwetki Sprawiedliwych przedstawi Maja Komorowska, a uroczystość uświetni koncert zespołu Acoustic Acrobats. Bezpłatne wejściówki na galę będzie można pobrać na stronie: http://bilety.polin.pl/.


Sprawiedliwi to ci, którzy występowali w obronie godności człowieka w czasach wojen i zbrodni w XX i XXI wieku. Na ich cześć 6 marca został ustanowiony Europejskim Dniem Pamięci o Sprawiedliwych. Decyzja ta została podjęta przez Parlament Europejski w maju 2012 roku z inicjatywy działającego we Włoszech Komitetu Światowego Ogrodu Sprawiedliwych (GARIWO). Tym samym pojęcie Sprawiedliwy zyskało znaczenie uniwersalne. Od 2013 Dom Spotkań z Historią i Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN zapraszają na początku marca na obchody Europejskiego Dnia Pamięci o Sprawiedliwych, aby podczas uroczystej gali przypomnieć o ludziach, dla których prawa człowieka były i są ważniejsze od racji narodu czy ideologii.
 


6 marca nie jest datą przypadkową. Tego dnia zmarł Mosze Bejski, urodzony w Polsce inicjator Ogrodów Sprawiedliwych w Jerozolimie oraz współtwórca definicji Sprawiedliwy wśród Narodów Świata. Trzeba odróżnić te dwa pojęcia. Sprawiedliwy jest pojęciem szerszym w stosunku do przyznawanego przez Yad Vashem tytułu Sprawiedliwego wśród Narodów Świata – honorowego odznaczenia nadawanego przez państwo Izrael osobom nieżydowskiego pochodzenia za pomoc okazaną Żydom podczas II wojny światowej. Sprawiedliwi, poza obroną godności człowieka w czasie Holocaustu, sprzeciwiali się ludobójstwu Ormian, udzielali pomocy ofiarom wojny w Ruandzie, Kambodży czy w czasie czystek etnicznych w byłej Jugosławii oraz występowali w obronie wolności w reżimach totalitarnych. Pamięć o tych ludziach jest sposobem wyrażenia sprzeciwu wobec wszelkich form rasizmu, dyskryminacji etnicznej, społecznej, politycznej i religijnej.


Dom Spotkań z Historią, przy wsparciu włoskiej Fundacji Gariwo i Burmistrza Dzielnicy Wola, otworzył w 2014 pierwszy w Polsce Ogród Sprawiedliwych. Dotychczas uhonorowani zostali: Jan Karski, Marek Edelman, Tadeusz Mazowiecki, Anna Politkowska, Magdalena Grodzka-Gużkowska, Antonia Locatelli, Petro Hryhorenko, Nelson Mandela, Hasan Mazhar, Władysław Bartoszewski, Witold Pilecki, ksiądz Jan Zieja, Natalia Gorbaniewska, Jan Jelinek oraz Roberto Kozak.


4 marca poznamy nazwiska kolejnych osób, dla których w 18 czerwca 2018 roku posadzimy drzewka i odsłonimy pamiątkowe kamienie w warszawskim Ogrodzie Sprawiedliwych na skwerze gen. Jana Jura-Gorzechowskiego.


Więcej informacji na stronie: sprawiedliwi.dsh.waw.pl
Organizatorzy: Dom Spotkań z Historią, Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN
Partnerzy: Muzeum Historii Polski, Gariwo