Program

  • książka
  • spotkanie

Program

Biografie ulic – premiera książki prof. Jacka Leociaka

16.03.2018
godzina 18:00

Biografie ulic – premiera książki prof. Jacka Leociaka

16.03.2018
godzina 18:00

  • książka
  • spotkanie
książka spotkanie  

Spotkanie z prof. Jackiem Leociakiem na temat jego najnowszej książki poprowadzi Beata Chomątowska. Biografie ulic to połączenie autorskiego przewodnika, eseju historycznego i antologii tekstów źródłowych. 
 


Sienna, Krochmalna, Chłodna, Leszno, Nalewki, Nowolipie, Nowolipki, Karmelicka, Smocza, Miła, Niska, Stawki – dwanaście warszawskich ulic, tętniących życiem, niegdyś miejsce pracy i zamieszkania warszawskich Żydów, których kultura i obyczaje nadawały tej części miasta swoisty, odrębny charakter. To właśnie bohaterowie najnowszej książki prof. Jacka Leociaka Biografie ulic. O żydowskich ulicach Warszawy: od narodzin po Zagładę. W dwunastu obszernych esejach Jacek Leociak tworzy historyczny portret dzielnicy północnej, opowiadając jej dzieje poprzez losy ludzi. Przywołuje wielowiekową historię ulic od czasów najwcześniejszych, przez kolejne stulecia, okres międzywojenny, czas getta i Zagłady aż po dzień dzisiejszy. Tak powstaje pełna „biografia” ulic – autorski przewodnik po dawnej dzielnicy żydowskiej.


Książka prof. Jacka Leociaka pokazuje, że historia getta warszawskiego wciąż czeka na odkrycie. Autor proponuje nowe spojrzenie na miasto, a także odmienne od dotychczasowego pokazanie historii getta. Koncentruje się na wartości przeżycia poznawczego, którego doświadczamy w konfrontacji ze śladami przeszłości. Poznanie tych historii pozwoli nam na nowo odkryć miejsca w Warszawie, w których ówczesne tam i wtedy zostało przesłonięte przez dzisiejsze tu i teraz.

 

Premiera książki i audiobooka odbędzie się 16 marca (piątek) o godz. 18.00 w Domu Spotkań z Historią. Spotkanie z autorem książki, prof. Jackiem Leociakiem, poprowadzi Beata Chomątowska, pisarka, dziennikarka, współzałożycielka oraz prezeska Stacji Muranów. Fragmenty książki przeczyta Michał Sieczkowski, którego głos można usłyszeć także na audiobooku.

 

Biografie ulic to kontynuacja projektu z 2011 roku pt. Spojrzenia na warszawskie getto poszerzona o sześć kolejnych ulic (Sienna, Chłodna, Nowolipki, Smocza, Niska, Nalewki), a także uzupełniona o e-book i audiobook. 


Książka objęta patronatem: TOK FM, Gazeta Wyborcza, Midrasz, Stowarzyszenie „NIGDY WIĘCEJ”.


Prof. dr hab. Jacek Leociak jest historykiem literatury, kierownikiem Zespołu Badań nad Literaturą Zagłady w Instytucie Badan Literackich PAN, a także członkiem Centrum Badań nad Zagładą Żydów przy Instytucie Filozofii i Socjologii PAN oraz redaktorem rocznika „Zagłada Żydów. Studia i materiały”. Wraz z Barbarą Engelking jest opiekunem naukowym galerii Zagłada w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie. Opublikował m.in. Tekst wobec Zagłady (O relacjach z getta warszawskiego); Getto warszawskie. Przewodnik po nieistniejącym mieście (wspólnie z Barbarą Engelking); Doświadczenia graniczne. Studia o dwudziestowiecznych formach reprezentacji; Ratowanie. Opowieści Polaków i Żydów.