Program

  • cykle
  • książka
  • spotkanie

Program

SPOTKANIE Z KSIĄŻKĄ – Wspólna droga, wspólny duch. Fundacja „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego

22.03.2018
godzina 18:00

SPOTKANIE Z KSIĄŻKĄ – Wspólna droga, wspólny duch. Fundacja „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego

22.03.2018
godzina 18:00

  • cykle
  • książka
  • spotkanie
cykle książka spotkanie  

Spotkanie z autorką książki Wspólna droga, wspólny duch. Fundacja „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego dr Annemarie Franke.


Krzyżowa na Dolnym Śląsku stała się symbolem pojednania polsko-niemieckiego. Sama Krzyżowa, niewielka wieś w pobliżu Świdnicy, przeżyła na początku lat 90. XX wieku niespotykaną przemianę od „poniemieckiego“ majątku ziemskiego przeobrażonego po wojnie w PGR do Międzynarodowego Domu Spotkań Młodzieży i centrum konferencyjnego. Właścicielem odnowionego obiektu stała się w 1990 r. nowo powstała NGO, Fundacja „Krzyżowa“ dla Porozumienia Europejskiego. Właśnie ta organizacja oraz ludzie którzy ją tworzyli znalazły się w centrum zainteresowania autorki. Spotkanie poprowadzi dr hab. Waldemar Czachur, Uniwersytet Warszawski.