Program

  • cykle
  • spotkanie
  • Warszawska Inicjatywa Kresowa

Program

O NIEPODLEGŁĄ I JEJ GRANICE – Z Piłsudskim do Ostrej Bramy. Wileńska Wielkanoc 1919 roku

04.04.2018
godzina 18:00

O NIEPODLEGŁĄ I JEJ GRANICE – Z Piłsudskim do Ostrej Bramy. Wileńska Wielkanoc 1919 roku

04.04.2018
godzina 18:00

  • cykle
  • spotkanie
  • Warszawska Inicjatywa Kresowa
cykle spotkanie Warszawska Inicjatywa Kresowa  

Jak kształtowały się granice odradzającej się Polski na Wschodzie? Zapraszamy na kolejne spotkanie z Tomaszem Kubą Kozłowskim.
 


19 kwietnia 1919 roku oddziały I Brygady Jazdy ppłk Władysława Beliny-Prażmowskiego rozpoczęły trzydniowy bój o Wilno z bolszewikami. 22 kwietnia przybyły do Wilna Józef Piłsudski wydał głośną Odezwę Naczelnego Wodza Do Mieszkańców byłego Wielkiego Księstwa Litewskiego deklarując prawo samostanowienia wszystkich narodowości przedrozbiorowej Rzeczypospolitej. Tomasz Kuba Kozłowski przypomni bolszewickie rządy w Wilnie, genezę i przebieg operacji wileńskiej, wkroczenie wojsk polskich do miasta i związane z tym wydarzeniem kontrowersje, federacyjne plany Józefa Piłsudskiego i ich fiasko.