Archiwum wydarzeń

  • wystawy archiwalne

Archiwum wydarzeń

Ocaleni z Mauthausen

05.05.2010 - 11.07.2010

Ocaleni z Mauthausen

05.05.2010 - 11.07.2010

  • wystawy archiwalne
wystawy archiwalne  
Tematem wystawy są losy polskich więźniów, w tym także mieszkańców Warszawy, którzy przebywali w obozach systemu Mauthausen-Gusen - jednych z najcięższych nazistowskich obozów koncentracyjnych. Ekspozycja koncentruje się na biografiach więźniów i na ich pamięci o tamtych traumatycznych przeżyciach. W nowocześnie zaaranżowanej przestrzeni, nawiązującej w metaforyczny sposób do scenerii obozu i kamieniołomów Mauthausen, można było posłuchać kilkudziesięciu fragmentów relacji audio i obejrzeć relacje wideo. O swoich obozowych przeżyciach opowiadali zarówno więźniowie, którzy spędzili tam 5 lat, tak jak Leon Ceglarz, przedwojenny nauczyciel, od maja 1940 uwięziony w Gusen, jak i Jan Wojciech Topolewski, wywieziony w czasie Powstania Warszawskiego jako 12-letni chłopiec wraz z rodzicami i siostrami najpierw do Auschwitz, a potem do Mauthausen-Gusen. Poprzez dobór relacji i oryginalną aranżację wystawy zwiedzający byli konfrontowani z przeżyciami poszczególnych więźniów; można było poczuć, jak trauma obozu zaważyła na ich dalszym życiu, jak pamięć o tych doświadczeniach jest wciąż obecna i bolesna. Na wystawie znalazła się także symboliczna strefa zamknięta - przez małe okienko można było zajrzeć do wnętrza obozowego baraku. Wystawa powstała na podstawie zbioru 164 relacji biograficznych wideo i audio byłych więźniów oraz dokumentów i zdjęć z prywatnych archiwów, zebranych w latach 2002-2003 przez Ośrodek KARTA w międzynarodowym projekcie historii mówionej Mauthausen Survivors Documentation Project. Relacje te wykorzystano również w książce "Ocaleni z Mauthausen", pierwszej publikacji w nowej serii "Historii Mówiona". Książka w polskiej i niemieckiej wersji językowej jest dostępna w księgarni DSH. Polecamy również katalog ekspozycji "Ocaleni z Mauthausen" w cenie 9.99 zł. Do katalogu dołączona jest płyta DVD z nagraniami wideo świadków. Więcej o projekcie projekcie dokumentacyjnym Mauthausen Survivors Documentation Project (MSDP)