Program

  • spotkanie

Program

W poszukiwaniu wolności: trzy spojrzenia na rok 1968

09.05.2018
godzina 18:00

W poszukiwaniu wolności: trzy spojrzenia na rok 1968

09.05.2018
godzina 18:00

  • spotkanie
spotkanie  

Jaki był wspólny mianownik demonstracji studenckich w Polsce i Jugosławii, zaktywizowania ruchów feministycznych oraz wzrostu siły opozycji wobec rządów generała Franco w Hiszpanii w latach późniejszych? W jaki sposób te wydarzenia wpisywały się w szerszy, światowy kontekst protestów z 1968 roku?

8.03.1968, strajkujący studenci zgromadzeni na dziedzińcu Uniwersytetu Warszawskiego i przed Bramą Główną. Fot. Krzysztof Burnatowicz, zbiory Ośrodka KARTA

Zapraszamy na dyskusję, w której wezmą udział dr Hrvoje Klasić z Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Uniwersytetu w Zagrzebiu, dr Mary Nash z Wydziału Historii Współczesnej Uniwersytetu Barcelońskiego oraz dr hab. Piotr Osęka z Instytutu Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Spotkanie poprowadzi Anna Dobrowolska, studentka historii z Uniwersytetu Warszawskiego.

Badacze poruszą kilka kluczowych zagadnień dotyczących protestów studenckich w byłej Jugosławii w czerwcu 1968 roku, walki politycznej z generałem Franco w Hiszpanii w latach 70. i polskiego kryzysu politycznego z marca 1968 roku.

Porządek wystąpień:  

  • Hrvoje Klasić, „1968: Yugoslavia and student protests” („1968: Jugosławia i protesty studenckie”),
  • Piotr Osęka, „The Polish March 1968: a story of two revolutions” („Polski Marzec 1968: historia dwóch rewolucji”),
  • Mary Nash, „»The beautiful imaginary revolution« of May 1968 and the search for freedom under the late Franco dictatorship and its aftermath” („»Piękna wyimaginowana rewolucja« z maja 1968 roku i poszukiwanie wolności w późnych latach dyktatury Franco oraz jego następstwa”).

Spotkanie będzie prowadzone w języku angielskim z tłumaczeniem symultanicznym na język polski.

Spotkanie jest częścią projektu „W poszukiwaniu wolności: 1968–2018”, który ma na celu ponowne zbadanie przesłania protestów studenckich z 1968 roku i promowanie społeczeństwa obywatelskiego w procesie kształtowania demokracji. Projekt prowadzą: Wydawnictwo Beletrina we współpracy z Narodowym Muzeum Historii Najnowszej w Lublanie, Dom Spotkań z Historią i EUROM w Barcelonie – przy wsparciu programu Komisji Europejskiej „Europa dla Obywateli”.