Program

  • spotkanie
  • cykle
  • Warszawska Inicjatywa Kresowa

Program

O NIEPODLEGŁĄ I JEJ GRANICE – Nie tylko Kostiuchnówka. Legiony nad Styrem i Stochodem

06.06.2018
godzina 18:00

O NIEPODLEGŁĄ I JEJ GRANICE – Nie tylko Kostiuchnówka. Legiony nad Styrem i Stochodem

06.06.2018
godzina 18:00

  • spotkanie
  • cykle
  • Warszawska Inicjatywa Kresowa
spotkanie cykle Warszawska Inicjatywa Kresowa  

Jak przebiegały działania wojskowe Legionów Polskich na Kresach? Zapraszamy na kolejne spotkanie z Tomaszem Kubą Kozłowskim.Tym razem porozmawiamy o walkach toczonych przez Legiony Polskie na Wołyniu latem 1916 roku, których symbolem stała się największa bitwa pod Kostiuchnówką. Przypomnimy fenomen Legionowa i Rojowego Osiedla (leśnych osad zbudowanych w lasach Wołynia), historię ustanowienia odznaki: Za wierną służbę, a także dzieje legionowych cmentarzy restaurowanych od lat wysiłkiem harcerzy i ochotników. Prezentacja ilustrowana będzie oryginalną ikonografią z epoki.