Program

  • cykle
  • Warszawska Inicjatywa Kresowa
  • spotkanie

Program

OPOWIEŚCI Z KRESÓW – Burki, kumys i araby. W Sławucie u Sanguszków

20.06.2018
godzina 18:00

OPOWIEŚCI Z KRESÓW – Burki, kumys i araby. W Sławucie u Sanguszków

20.06.2018
godzina 18:00

  • cykle
  • Warszawska Inicjatywa Kresowa
  • spotkanie
cykle Warszawska Inicjatywa Kresowa spotkanie  

Leżąca nad Horyniem Sławuta, słynna stadnina koni arabskich, modna stacja klimatyczna, żydowska drukarnia oraz gospodarcze dokonania książąt Sanguszków będą tematem kolejnego spotkania kresowego. Tym razem Tomasz Kuba Kozłowski opowie o Sławucie, jednej z najciekawszych rezydencji magnackich na Wołyniu. Miejscowość jest znana także dzięki stacji klimatycznej i gospodarczym osiągnięciom Sanguszków, założycieli między innymi słynnej stadniny koni, która działała w Sławucie przez przeszło 400 lat – od 1506 do 1917. Dowiemy się, co można znaleźć w archiwum Sanguszków oraz poznamy historię żydowskiej drukarni i dramatycznych wydarzeeń z 1917 roku. Całość ilustrowana będzie ikonografią z epoki.