Program

  • cykle
  • książka
  • spotkanie

Program

SPOTKANIE Z KSIĄŻKĄ – Jerzy Staniszkis. Architekt

27.06.2018
godzina 18:00

SPOTKANIE Z KSIĄŻKĄ – Jerzy Staniszkis. Architekt

27.06.2018
godzina 18:00

  • cykle
  • książka
  • spotkanie
cykle książka spotkanie  

Wspólnie z Wydawnictwem Salix alba zapraszamy na spotkanie z Magdaleną Stopą, autorką książki Jerzy Staniszkis. Architekt.Praca Magdaleny Stopy to pierwsza wyczerpująca biografia architekta, grafika i charyzmatycznego nauczyciela, autora pomnika Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej przy gmachu Sejmu RP. Biografia powstała w oparciu o bogate archiwum rodzinne, a także na podstawie rozmów z przyjaciółmi i członkami rodziny, których wypowiedzi i wspomnienia są przywoływane na kartach książki.

O Jerzym Staniszkisie porozmawiają: Magdalena Stopa oraz architekci: prof. Magdalena Staniszkis, Tadeusz Barucki i Andrzej Bulanda.

Dyskusję poprowadzi Edyta Barucka, Wydawnictwo Salix alba.

Organizatorzy: Wydawnictwo Salix alba, Dom Spotkań z Historią