Program

  • cykle
  • spacer

Program

MIASTO KOBIET – Lewy brzeg kobiet – wycieczka rowerowa

23.09.2018
godzina 12:00

MIASTO KOBIET – Lewy brzeg kobiet – wycieczka rowerowa

23.09.2018
godzina 12:00

  • cykle
  • spacer
cykle spacer  

Gdzie mieszkała Pola Negri? Komu Mariensztat zawdzięcza swoją nazwę? Do kogo kierowane są „Pozdrowienia z Alej Jerozolimskich” Joanny Rajkowskiej? Ostatnią część Miasta Kobiet poświęcimy mieszkankom lewego brzegu Warszawy. Wycieczkę rowerową poprowadzi Katarzyna Chudyńska-Szuchnik (WARSoff), zbiórka: Rynek Mariensztacki.


                                                             Fot. zbiory Doroty Matejak/AHM

Poza wspomnianymi pytaniami, trasę wycieczki po lewobrzeżnej Warszawie wyznaczą pomniki: Syreny autorstwa prof. Ludwiki Kraskowskiej-Nitschowej, do którego pozowała Krystyna Krahelska, żołnierka AK i poetka; pisarki Elizy Orzeszkowej; generał Marii Wittek; harcmistrzyni Wandy Tazbir odznaczonej medalem „Sprawiedliwy wśród Narodów Świata” oraz Haliny Mikołajewskiej, aktorki, reżyserki i opozycjonistki.

Cykl Miasto Kobiet towarzyszy organizowanemu przez miasto stołeczne Warszawę plebiscytowi na Warszawiankę Roku i Stulecia.