Projekty specjalne

  • książka
  • aktualności

Projekty specjalne

NAGRODA MOCZARSKIEGO 2019 | Zgłoszenia

NAGRODA MOCZARSKIEGO 2019 | Zgłoszenia


książka aktualności  

Zapraszamy do zgłaszania książek do Nagrody Historycznej m.st. Warszawy im. Kazimierza Moczarskiego 2019.

Nagroda jest kontynuacją powstałej w 2009 roku nagrody za najlepszą książkę poświęconą historii Polski po 1918 roku. Otrzyma ją autor lub współautorzy książki poświęconej najnowszej historii Polski, od odzyskania niepodległości w 1918 roku do czasów współczesnych.

Konkurs dotyczy książek, które ukazały się w Polsce w 2018 roku. Do konkursu można zgłaszać autorskie prace historyczne (pierwsze polskie wydanie książki autora polskiego i pierwsze polskie wydanie przekładu autora zagranicznego), dzienniki i pamiętniki oraz edycje źródłowe. Z uwagi na cel konkursu, którym jest popularyzacja książki historycznej oraz ze względu na osobę patrona, autora słynnych „Rozmów z katem”, jury liczy na obecność w konkursie książek nie tylko ściśle naukowych, ale też adresowanych do szerokiego grona czytelników.

Zwycięzca zostanie wyłoniony w trzech etapach. Spośród zgłoszonych książek jury wybierze dziesięć nominacji, które zostaną zaprezentowane na łamach „Gazety Wyborczej”. Laureat otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości pięćdziesięciu tysięcy zł oraz statuetkę projektu Jacka Kowalskiego z warszawskiej ASP, replikę temperówki Kazimierza Moczarskiego. Uroczystość wręczenia nagrody odbędzie się w grudniu bieżącego roku.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie trzech egzemplarzy zgłaszanego tytułu na adres: Dom Spotkań z Historią, Sekretariat, ul. Karowa 20, 00-324 Warszawa, z dopiskiem Nagroda Moczarskiego. Termin zgłoszeń upływa 26 lipca 2019 roku.

Czytaj na stronie „Gazety Wyborczej”.

Fundatorem Nagrody jest m.st. Warszawa 
Organizatorzy: Dom Spotkań z Historią i Fundacja im. Kazimierza i Zofii Moczarskich
Patron medialny: „Gazeta Wyborcza”