Program

  • cykle
  • film

Program

KOBIETY W STARYM KINIE – Dziewczęta z Nowolipek

21.07.2018
godzina 16:00

KOBIETY W STARYM KINIE – Dziewczęta z Nowolipek

21.07.2018
godzina 16:00

  • cykle
  • film
cykle film  

Jak wyglądała Warszawa w przededniu wybuchu II wojny światowej? Jaka była społeczna i kulturowa pozycja kobiet w ówczesnej stolicy? Na kolejnym spotkaniu z cyklu „Kobiety w starym kinie” obejrzymy wspólnie „Dziewczęta z Nowolipek” Józefa Lejtesa.„Dziewczęta z Nowolipek” to adaptacja popularnej powieści Poli Gojawiczyńskiej. Akcja filmu rozgrywa się w Warszawie tuż przed wybuchem I wojny światowej. Cztery przyjaciółki: Kwiryna, Bronka, Franka i Amelka kończą szkołę i wchodzą w dorosłe życie. Sugestywne studium społecznych mechanizmów tłumiących kobiece aspiracje i chęć uniezależnienia się. W rolach głównych gwiazdy przedwojennego kina: Elżbieta Barszczewska, Jadwiga Andrzejewska, Tamara Wiszniewska, Anna Jaraczówna, a na drugiem planie – sama Mieczysława Ćwiklińska.

Projekt „Konserwacja i digitalizacja przedwojennych filmów fabularnych w Filmotece Narodowej w Warszawie” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach XI Priorytetu „Kultura i dziedzictwo kulturowe” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.