Program

  • cykle
  • spotkanie
  • Warszawska Inicjatywa Kresowa

Program

O NIEPODLEGŁĄ I JEJ GRANICE NA WSCHODZIE – Dowborczycy. O 1 Korpusie Polskim w Rosji

08.08.2018
godzina 18:00

O NIEPODLEGŁĄ I JEJ GRANICE NA WSCHODZIE – Dowborczycy. O 1 Korpusie Polskim w Rosji

08.08.2018
godzina 18:00

  • cykle
  • spotkanie
  • Warszawska Inicjatywa Kresowa
cykle spotkanie Warszawska Inicjatywa Kresowa  

W czasie kolejnego spotkania z cyklu „O niepodległą i jej granice” – poświęconego procesowi formowania się granic II Rzeczpospolitej – Tomasz Kuba Kozłowski opowie o Dowborczykach, czyli niezwykłej formacji stworzonej w Rosji w czasie I wojny światowej.

Spotkanie zostanie poświęcone dowódcy formacji – generałowi Józefowi Dowbór-Muśnickiemu oraz zajęciu Bobrujska i Mińska Litewskiego. Tomasz Kuba Kozłowski opowie też o walkach toczonych z bolszewikami oraz burzliwych dziejach Korpusu i jego żołnierzy do rozbrojenia i likwidacji formacji przez Niemców w maju 1918 roku. Opowieść ilustrowana będzie tradycyjnie oryginalną ikonografią z epoki.