Program

  • spotkanie
  • książka

Program

SPOTKANIE Z KSIĄŻKĄ – Wspomnienia bolesne

31.05.2017
godzina 18:00

SPOTKANIE Z KSIĄŻKĄ – Wspomnienia bolesne

31.05.2017
godzina 18:00

  • spotkanie
  • książka
spotkanie książka  

Serdecznie zapraszamy na promocję książki Zofii z Zamoyskich Tadeuszowej Grocholskiej "Wspomnienia bolesne 1917-1919" (wydanie polsko-angielskie). Spotkanie poprowadzą: Marcin Brzeziński i Henryk Grocholski (wydawca). Gośćmi będą: Jurij Legun – historyk, profesor, dyrektor Państwowego Archiwum Obwodu Winnickiego. Działa w obszarze nauk pomocniczych historii, źródłoznawstwa, zajmuje się historią chłopów. Oleksandr Fedoryszen - historyk, dyrektor Centrum Historii Winnicy, szef organizacji pozarządowej "Winnickie Towarzystwo Historyczne". Jerzy Wójcicki - redaktor naczelny "Słowa Polskiego" i członek zarządu Związku Polaków na Ukrainie; ekspert do spraw rozwoju regionalnego w obwodzie winnickim. W czasie spotkania będzie możliwość zakupu książki w promocyjnej cenie 60 pln. Wstęp wolny. Wspomnienia bolesne...  Zofii z hr. Zamoyskich Tadeuszowej hr. Grocholskiej (1866–1957) to opis dramatycznych przeżyć z lat 1917–1919, ściśle powiązanych z wydarzeniami historycznymi, które wówczas miały miejsce, m.in. rewolucją bolszewicką i próbami utworzenia niezależnego państwa ukraińskiego. To za ich sprawą dom autorki w Strzyżawce koło Winnicy splądrowano i spalono, a członków rodziny Grocholskich prześladowano, aresztowano i wielokrotnie grożono im śmiercią. Przez dwa lata cała rodzina żyła w nieustannym napięciu, pośród ciągłych rewizji i terroru. Wreszcie w 1919 roku Grocholscy na zawsze opuścili Ukrainę, po dwustu latach obecności na tych ziemiach. Autorka spędziła na Podolu trzydzieści lat. Poślubiła w 1886 roku Tadeusza hr. Grocholskiego (1839–1913), społecznika i utalentowanego malarza. Wraz z mężem zamieszkała w pięknie położonym nad rzeką Boh strzyżawieckim pałacu. Tam na świat przychodziły jej dzieci: Tadeusz (1887–1920), Remigiusz (1888–1965), Zofia (1889–1969), Michał (1891–1924), Anna (1892–1977), Henryk (1896–1939) i Ksawery (1903–1947). Zamęt rewolucji 1917 roku położył kres bezpiecznej rodzinnej przystani. Dom został doszczętnie zniszczony, a jego mieszkańcy – rozproszeni. Te wszystkie przeżycia skłoniły Zofię Grocholską do spisania bolesnych wspomnień, które w setną rocznicę opisywanych zdarzeń podał do druku jej prawnuk – Henryk Grocholski.   Dodatkowe informacje o książce na stronie: http://wspomnienia.grocholski.pl/