Program

  • cykle
  • spotkanie
  • Warszawska Inicjatywa Kresowa

Program

O NIEPODLEGŁĄ I JEJ GRANICE NA WSCHODZIE – Pożoga na Wołyniu i Podolu. Bolszewicy na Kresach

05.09.2018
godzina 18:00

O NIEPODLEGŁĄ I JEJ GRANICE NA WSCHODZIE – Pożoga na Wołyniu i Podolu. Bolszewicy na Kresach

05.09.2018
godzina 18:00

  • cykle
  • spotkanie
  • Warszawska Inicjatywa Kresowa
cykle spotkanie Warszawska Inicjatywa Kresowa  

Najbliższą część cyklu „O niepodległą i jej granice” zostanie poświęcona dramatycznym wydarzeniom, które w latach 1917–1920 rozegrały się na południowo-wschodnich ziemiach dawnej Rzeczpospolitej.Tym razem Tomasz Kuba Kozłowski opowie o bolszewickich rządach na Kijowszczyźnie, Podolu i Wołyniu: o niszczeniu świątyń i zabytków, zagładzie wspaniałych kresowych rezydencji, żołnierskich rewoltach i samowolach. Wojna z Armią Czerwoną 1919 i 1920 roku powróci we wspomnieniach i relacjach świadków tamtych wydarzeń.