Program

  • cykle
  • spotkanie
  • książka

Program

SPOTKANIE Z KSIĄŻKĄ – 485 dni na Majdanku

11.09.2018
godzina 18:00

SPOTKANIE Z KSIĄŻKĄ – 485 dni na Majdanku

11.09.2018
godzina 18:00

  • cykle
  • spotkanie
  • książka
cykle spotkanie książka  

„485 dni na Majdanku” to nowe wydanie wspomnień Jerzego Kwiatkowskiego. Trzecia, ale dopiero pierwsza wolna od cenzury edycja wspomnień byłego polskiego więźnia politycznego Konzentrationslager Lublin to nieocenione źródło wiedzy na temat funkcjonowania obozu. Zapraszamy na promocję publikacji.Książkę zilustrowano zdjęciami autora, jego rodziny i krewnych, sporządzonymi przez niego planami obozu na Majdanku i III pola więźniarskiego, a także reprodukcjami dokumentów archiwalnych dotyczących pobytu autora w obozie.

W spotkaniu, oprócz edytorki książki, Doroty Niedziałkowskiej z Państwowego Muzeum na Majdanku, wezmą udział również: Zbigniew Gluza, prezes Fundacji Ośrodka Karta, Maciej Siekierski, kurator zbiorów Europejskich Hoover Institution, oraz dr Bartłomiej Krupa z IBL PAN, literaturoznawca specjalizujący się w tematyce obozowej. Głos zabierze również dyrektor Hoover Institution przy Uniwersytecie Stanforda, Eric Wakin. Prowadzenie: Krzysztof Banach z Państwowego Muzeum na Majdanku.

Jerzy Kwiatkowski (1894–1980) urodził się w Wiedniu, studiował prawo na Uniwersytecie w Czerniowcach i na Uniwersytecie Wiedeńskim. Walczył na frontach I wojny światowej jako żołnierz armii austro-węgierskiej. Dosłużył się stopnia porucznika. W okresie międzywojennym był wicedyrektorem oddziału warszawskiego Polskiego Banku Przemysłowego, dyrektorem administracyjnym pism „ABC”, „Wieczór Warszawski” oraz Drukarni Literackiej, a następnie fabryki obrabiarek „Pionier”, której był współudziałowcem.

18 marca 1943 r. Kwiatkowski został aresztowany przez Niemców za współpracę z Armią Krajową. 26 marca osadzony w Konzentrationslager Lublin, gdzie umieszczono go na III polu więźniarskim i przydzielono mu obowiązki ogrodnika. Kwiatkowski opuścił Majdanek 22 lipca 1944 r. w ostatnim transporcie więźniów. Po miesięcznym pobycie w Auschwitz został przeniesiony do KL Sachsenhausen. Wyzwolili go żołnierze amerykańscy w trakcie marszu ewakuacyjnego 3 maja 1945 r. w okolicach Schwerinu w Meklemburgii. Kwiatkowski, przebywając w Bordesholm i Maczkowie, w brytyjskiej strefie okupacyjnej Niemiec, zaczął notować wspomnienia z KL Lublin. Pisał na makulaturze niemieckiej firmy transportowej, na wypożyczonej maszynie, w nieopalanym pokoju. W grudniu 1945 r. maszynopis był gotowy.

Organizatorzy: Państwowe Muzeum na Majdanku (PMM) i Dom Spotkań z Historią

Więcej informacji.