Program

  • spotkanie
  • książka
  • cykle

Program

SPOTKANIE Z KSIĄŻKĄ – Rozliczenia z ekipą Gierka 1980–1984

12.09.2018
godzina 18:00

SPOTKANIE Z KSIĄŻKĄ – Rozliczenia z ekipą Gierka 1980–1984

12.09.2018
godzina 18:00

  • spotkanie
  • książka
  • cykle
spotkanie książka cykle  

Czy PRL była krajem równości czy niezasłużonych przywilejów? Jak doszło do ujawnienia przypadków korupcji i nadużywania stanowisk ekipy Edwarda Gierka? Jak zareagowało na to społeczeństwo, a jak struktury państwa? Co korupcja i walka z nią mówią o ówczesnej Polsce? Zapraszamy na dyskusję wokół książki Jakuba Szumskiego „Rozliczenia z ekipą Gierka 1980-1984”Podczas rewolucji „Solidarności” i w trakcie stanu wojennego trwały zarówno żywiołowe, jak i instytucjonalne rozliczenia z ekipą rządzącą krajem w latach siedemdziesiątych. Zarzuty dotyczyły korupcji i nadużywania władzy: nielegalnie budowanych willi i domów letniskowych, darmowych remontów mieszkań, ułatwionego dostępu do talonów samochodowych i innych pożądanych dóbr. Władze zostały poddane społecznemu naciskowi, aby ujawnić i osądzić przypadki wykorzystywania stanowisk dla prywatnych celów. W wyjaśnianie tych spraw zaangażowały się instytucje partyjne, państwowe oraz sądy, ale efekty ich działań, ciągnące się do 1984 roku, nie były satysfakcjonujące.

Uczestnicy dyskusji będą się zastanawiać nad elitami politycznymi w PRL, oficjalnymi wartościami systemu i nastrojami społecznymi. Postawione zostaną pytania o wpływ zarzutów korupcyjnych na przebieg rewolucji „Solidarności”; o poziom akceptacji korupcji i gospodarczej „szarej strefy” w PRL oraz podziały społeczne spowodowane nierównym dostępem do pożądanych dóbr.

Oprócz autora książki, Jakuba Szumskiego, w rozmowie udział wezmą: dr hab. Maciej Gdula z Instytutu Socjologii UW, dr Piotr Koryś z Wydziału Nauk Ekonomicznych UW oraz dr Agata Zysiak, Uniwersytet Łódzki. Prowadzenie: Adam Leszczyński.