Program

  • spotkanie
  • książka

Program

Biografie ulic – spotkanie z prof. Jackiem Leociakiem w Kluboksięgarni Radio Telewizja

19.09.2018
godzina 19:00

Biografie ulic – spotkanie z prof. Jackiem Leociakiem w Kluboksięgarni Radio Telewizja

19.09.2018
godzina 19:00

  • spotkanie
  • książka
spotkanie książka  

Sienna, Krochmalna, Chłodna, Leszno, Nalewki, Nowolipie, Nowolipki, Karmelicka, Smocza, Miła, Niska, Stawki – dwanaście tętniących życiem ulic, niegdyś miejsce pracy i zamieszkania warszawskich Żydów, których kultura i obyczaje nadawały tej części miasta swoisty, odrębny charakter. To właśnie bohaterowie najnowszej książki prof. Jacka Leociaka „Biografie ulic. O żydowskich ulicach Warszawy: od narodzin po Zagładę”. Zapraszamy na spotkanie poświęcone tej publikacji.W dwunastu obszernych esejach Jacek Leociak tworzy historyczny portret dzielnicy północnej, opowiadając jej dzieje poprzez losy ludzi. Przywołuje wielowiekową historię ulic od czasów najwcześniejszych, przez kolejne stulecia, okres międzywojenny, czas getta i Zagłady aż po dzień dzisiejszy. Tak powstaje pełna „biografia” ulic – autorski przewodnik po dawnej dzielnicy żydowskiej.

Spotkanie odbędzie się w Kluboksięgarni Radio Telewizja (ul. gen. Andersa 29).

Rozmowę z autorem książki poprowadzi Michał Wójcik, historyk i dziennikarz.