Program

  • spotkanie
  • książka

Program

Żołnierze ludowego Wojska Polskiego. Historie mówione – promocja książki

11.10.2018
godzina 18:00

Żołnierze ludowego Wojska Polskiego. Historie mówione – promocja książki

11.10.2018
godzina 18:00

  • spotkanie
  • książka
spotkanie książka  

Ludowe Wojsko Polskie postrzegane jest negatywnie i dawni żołnierze rzadko kiedy zabierają głos w debacie publiznej. To sprawia, że oceniamy tę formację tylko powierzchownie. Lukę w badaniach wypełnia książka „Żołnierze Ludowego Wojska Polskiego. Historie mówione” prof. Kai Kaźmierskiej i dr. Jarosława Pałki.To pierwsza publikacja, która łączy spojrzenie socjologa i historyka na indywidualne losy byłych żołnierzy ludowego Wojska Polskiego. Jednocześnie jest ona zapisem pamięci wspólnoty pokoleniowej. W książce przedstawiono relacje autobiograficzne weteranów spod Lenino, Wału Pomorskiego i Budziszyna, którzy opowiadają m.in. o codziennej służbie w formacji podległej komunistom, o ideologizacji i sowieckich dowódcach, a także o stosunku do niemieckiej ludności cywilnej. Wreszcie jest to opowieść o PRL-u, w którym wielu z nich stało się beneficjentami systemu bądź cieszyło się chwałą najbardziej zasłużonych kombatantów. 

Relacje zostały opatrzone merytorycznymi przypisami wyjaśniającymi konteksty zdarzeń i przedstawiającymi ich aktorów.

W spotkaniu udział wezmą: autorzy publikacji: prof. Kaja Kaźmierska (Instytut Socjologii – Uniwersytet Łódzki), dr Jarosław Pałka (Dom Spotkań z Historią w Warszawie); oraz historyk prof. Marcin Zaremba (Instytut Historyczny – Uniwersytet Warszawski) i socjolog dr Piotr Filipkowski (Instytut Filozofii i Socjologii PAN).

Fragmenty relacji z książki przeczyta aktor Teatru Dramatycznego m.st. Warszawy Michał Podsiadło. Spotkanie poprowadzi dr Dominik Czapigo (Ośrodek KARTA).