Program

  • cykle
  • spotkanie

Program

LABORATORIUM MUZEUM – Normy w muzeum?

25.10.2018
godzina 17:00

LABORATORIUM MUZEUM – Normy w muzeum?

25.10.2018
godzina 17:00

  • cykle
  • spotkanie
cykle spotkanie  

Pierwszy wykład w tegorocznym cyklu „Laboratorium muzeum”, poświęconym zagadnieniom pamięci, wygłoszą profesorki Uniwersytetu Winnipeg w Kanadzie: Angela Failler i Heather Milne. Failer i Millne przedstawią swój projekt, a zarazem metodę badawczą Museum Queeries („Normy w muzeum?”). Ideą tytułowego dociekania, kwerendy (querie) jest zwrócenie uwagi na sposób reprezentowania norm kulturowych i obyczajowych w muzeach, a także pytanie o ich związek z uprzywilejowanymi perspektywami płci, seksualności, rasy, klasy, sprawności fizycznej, religii, pochodzenia etnicznego i tożsamości narodowej. Jednocześnie projekt „Normy w muzeum?” stawia na współdziałanie różnych strategii, które zmierzają do wprowadzania realnych zmian w instytucjach dziedzictwa.

Wykład odbędzie się w języku angielskim z tłumaczeniem na polski.

Główną ideą projektu „Laboratorium muzeum” jest stworzenie laboratorium – przestrzeni roboczej, w której można wymieniać się wiedzą i doświadczeniami oraz testować rozwiązania zaproponowane przez innych. Tematem przewodnim tegorocznej edycji jest „pamięć”, która otwiera szereg aktualnych pytań.