Archiwum wydarzeń

  • wydarzenia archiwalne

Archiwum wydarzeń

Spotkanie z książką - „Dlaczego Rumunia jest inna"?

29.04.2016

Spotkanie z książką - „Dlaczego Rumunia jest inna"?

29.04.2016

  • wydarzenia archiwalne
wydarzenia archiwalne  

Pierwsza taka publikacja od czterech dekad

Od lat siedemdziesiątych XX wieku nie ukazało się w Polsce żadne całościowe opracowanie dziejów Rumunii. Sam kraj przeszedł w tym czasie skomplikowaną i obfitującą w paradoksy drogę transformacji od jednej z najcięższych dyktatur komunistycznych do demokratycznego kraju członkowskiego Unii Europejskiej. Przypadek Rumunii jest więc tyleż fascynujący, ileż wymagający na nowo całościowego i krytycznego spojrzenia.

Zrozumienie rumuńskiej tożsamości

BOIA_waw_cmyk_druk_podglad-page-001

BOIA_waw_cmyk_druk_podglad-page-001
Oba te wymagania spełnia książka prof. Luciana Boi, najwybitniejszego dziś historyka rumuńskiego, a zarazem jednego z najważniejszych intelektualistów obecnych w rumuńskiej debacie publicznej. Jego diagnozy odnośnie do roli historii we współczesnej świadomości Rumunów mają kluczowe znaczenie dla rozumienia tożsamości rumuńskiej dzisiaj oraz charakteru rumuńskiej transformacji i modernizacji przełomu XX i XXI wieku. Profesor Boia odważnie poddaje pod dyskusję rozmaite rumuńskie mity i autostereotypy, a o jego książkach dyskutuje się w Rumunii znacznie szerzej niż w naukowym kręgu historyków. Szósty tom serii Biblioteka Europy Środka pod redakcją Jacka Purchli.

Książka została wydana przez Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie.