Program

  • cykle
  • spotkanie

Program

LABORATORIUM MUZEUM – Ludowe przedstawienia Zagłady

22.11.2018
godzina 16:00

LABORATORIUM MUZEUM – Ludowe przedstawienia Zagłady

22.11.2018
godzina 16:00

  • cykle
  • spotkanie
cykle spotkanie  

UWAGA! Spotkanie odbędzie sie w Muzeum Warszawy (Rynek Starego Miasta 28).

Gościem drugiego spotkania z cyklu „Laboratorium muzeum” będzie dr Erika Lehrer, która opowie o swoich badaniach nad szczególnymi artefaktami sztuki ludowej, przedstawiającymi Zagładę.Globalne migracje ludzi i rzeczy w XX i XXI wieku sprawiły, że „kulturowa autentyczność” – konstruowana także w odniesieniu do kultury materialnej – coraz bardziej wykracza poza ramy którejkolwiek konkretnej społeczności narodowej lub kulturowej. 

W jaki sposób możemy w tej nowej rzeczywistości wypracować etyczny sposób opieki nad obiektami, zawierający wielość ich znaczeń i kontekstów, i przyczynić się do powstawania przyszłych – i zorientowanych na przyszłość – wspólnot, które rozpoznają te obiekty jako swoje dziedzictwo? 

Próbując udzielić odpowiedzi na te pytania, Erica Lehrer zaprezentuje trzy rodzaje żydowskich artefaktów muzealnych, które mogą wydać się „dziwne”, „osobliwe”, „nieprzystające” w powojennej Polsce. Wykładowczyni omówi strategie kuratorskie, wspierające nowe możliwości ich zrozumienia i tworzenia się sieci relacji do nich i wokół nich. Przyjrzy się także konsekwencjom rozpoznania obiektu jako „własny” przez nową wspólnotę dziedzictwa.

Erica Lehrer, jako antropolożka kultury i kuratorka, specjalizuje się w powojennym dziedzictwie i kulturze żydowskiej oraz teorii muzealnej. Autorka wystaw i interwencji partycypacyjnych oferujących krytyczne spojrzenie na kolekcje muzealne. Wykłada na Concordia University w Montrealu, wspólnie z Angelą Failler kieruje projektem Thinking through the Museum: Difficult Knowledge in Public („Myślenie poprzez muzeum: trudna wiedza w przestrzeni publicznej”).

Wykład odbędzie się w języku angielskim z tłumaczeniem na polski. 

Główną ideą projektu „Laboratorium muzeum” jest stworzenie laboratorium – przestrzeni roboczej, w której można wymieniać się wiedzą i doświadczeniami oraz testować rozwiązania zaproponowane przez innych. Tematem przewodnim tegorocznej edycji jest „pamięć”, która otwiera szereg aktualnych pytań.