Program

  • cykle
  • spotkanie
  • film

Program

Nakręcona historia wolności

08.11.2018
godzina 18:00

Nakręcona historia wolności

08.11.2018
godzina 18:00

  • cykle
  • spotkanie
  • film
cykle spotkanie film  

Bez wolności nie ma kina pod względem fabularnym, jak i formalnym. Zapraszamy na spotkanie, podczas którego przyjrzymy się różnym obrazom ekranowej wolności i zniewolenia.Weźmiemy pod lupę kino drogi („Easy Rider”), spektakularne ucieczki („Skazani na Shawshank”) i próby przekroczenia sztywnych reguł filmowego rzemiosła („Mama”). Spróbujemy też odpowiedzieć na pytanie, czy android może stać się człowiekiem i czy kluczem do takiej transformacji nie jest właśnie wolność („Blade Runner”)? 

Wybrane fragmenty filmów skomentuje nasz gość dr hab. Jacek Wasilewski (UW), a spotkanie poprowadzi Dorota Chrobak.

***
Dr hab. Jacek Wasilewski – absolwent Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego, Gender Studies UW oraz Scenariopisarstwa na Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. Leona Schillera w Łodzi. Od 2011 roku kieruje specjalnością dokumentalistyka, której celem jest rozwijanie multimedialnych dziennikarskich form narracyjnych. Członek Komisji Żywego Słowa Rady Języka Polskiego. W latach 2008–2010 był dyrektorem Szkoły Retoryki SWPS. Zajmuje się ekspertyzami dla sadów, KRRiTV, stacji medialnych i innych podmiotów publicznych.