Program

  • wokół wystaw
  • film

Program

Odzyskana Warszawa na filmowo – Vabank i Vabank II

12.01.2019
godzina 15:00

Odzyskana Warszawa na filmowo – Vabank i Vabank II

12.01.2019
godzina 15:00

  • wokół wystaw
  • film
wokół wystaw film  

Kultowe retro kryminały „Vabank” i „Vabank II” przeniosą nas do Warszawy lat 30., gdzie, towarzysząc Henrykowi Kwinto (Jan Machulski) i Gustawowi Kramerowi (Leonard Pietraszak), będziemy świadkami wyrafinowanej zemsty.

Vabank II, czyli riposta

Vabank II, czyli riposta

15:00 Vabank (1981, 104 min), reż. Juliusz Machulski

Kwinto, doświadczony kasiarz, właśnie wychodzi z więzienia, gdzie trafił w wyniku intrygi i donosu Kramera, swojego byłego wspólnika. Kwinto planuje słodką zemstę.

17:30 Vabank II, czyli riposta (1984, 97 min), reż. Juliusz Machulski

Kramer ucieka z więzienia, ale zamiast natychmiast uciec za granicę zostaje w kraju. Chce zemścić się za lata odsiadki. Ma wyjątkowo przebiegły plan.

Pokazowi obydwu części filmu towarzyszyć będą krótkie wykłady varsavianistyczne, quizy filmowe z nagrodami i filmowa loteria fantowa.

Wydarzenie towarzyszy wystawie „Odzyskana. Fotoreportaż z Warszawy 1918–1939”.