Program

  • cykle
  • spotkanie
  • Warszawska Inicjatywa Kresowa

Program

OPOWIEŚCI Z KRESÓW – Na straży Pokucia. Śniatyn nad Prutem

16.01.2019
godzina 18:00

OPOWIEŚCI Z KRESÓW – Na straży Pokucia. Śniatyn nad Prutem

16.01.2019
godzina 18:00

  • cykle
  • spotkanie
  • Warszawska Inicjatywa Kresowa
cykle spotkanie Warszawska Inicjatywa Kresowa  

Tematem kolejnego spotkania z cyklu „Opowieści z Kresów” będzie wielonarodowy Śniatyn. Tomasz Kuba Kozłowski, koordynator Warszawskiej Inicjatywy Kresowej, opowie o tym mniej znanym i rzadziej wspominanym przez badaczy nadgranicznym mieście nad Prutem z długą i burzliwą historią.