Program

  • spotkanie
  • książka

Program

Harcerstwo to skauting + niepodległość!

05.02.2019
godzina 18:00

Harcerstwo to skauting + niepodległość!

05.02.2019
godzina 18:00

  • spotkanie
  • książka
spotkanie książka  

Czy istnieje prosty wzór na harcerstwo? Skąd skauci wzięli się w Polsce i jak ten ruch rozwijał się w naszym kraju? Zapraszamy na spotkanie z prof. dr. hab. Grzegorzem Nowikiem, historykiem, harcmistrzem, Przewodniczącym Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej oraz autorem monografii Polskie związki skautowe i harcerskie 1909 – 1922. Zarys organizacyjny.Książka ukazuje żywiołowy rozwój ruchu skautowego (harcerskiego) na ziemiach polskich – w Galicji, Królestwie Polskim i zaborze pruskim – a także w licznych skupiskach polskich w Niemczech, Czechach, Austrii, Europie Zachodniej, na Ukrainie, w Rosji, USA czy Brazylii. Publikacja liczy 288 stron, a uzupełnia ją bogaty zbiór ilustracji. Organizatorami spotkania są: Niezależne Wydawnictwo Harcerskie, Muzeum Józefa Piłsudskiego i Dom Spotkań z Historią.