Program

  • spotkanie

Program

Odzyskany „depozyt” dziadka: ITS – organizacja, która przywraca pamięć

13.02.2019
godzina 18:00

Odzyskany „depozyt” dziadka: ITS – organizacja, która przywraca pamięć

13.02.2019
godzina 18:00

  • spotkanie
spotkanie  

Przez wiele lat na temat wojennych losów dziadka Agnieszki Śliwińskiej dostępne były ledwie strzępki wiadomości. Jego pobyt w obozie koncentracyjnym w Niemczech był owiany tajemnicą. Dzięki ITS (International Tracing Service - Międzynarodowej Służbie Poszukiwań) rodzinie udało się zrekonstruować ostatnie lata życia Władysława Śliwińskiego.


To odkrycie może być inspiracją dla poszukiwań innych rodzin, wciąż niemających pełnych informacji o losach swoich bliskich. O działalności Międzynarodowej Służby Poszukiwań ((International Tracing Service – ITS) zajmującej się gromadzeniem dokumentacji ofiar nazistowskich prześladowań rozmawiać będą:

Anna Meier-Osiński – kierowniczka działu Tracing ITS

Małgorzata Przybyła – odpowiedzialna w ITS za poszukiwanie rodzin właścicieli pamiątek i udzielanie odpowiedzi na wnioski nadsyłane z Polski

Agnieszka Śliwińska – dzięki pomocy ITS 73 latach po wojnie poznała historię ostatnich dni życia swojego dziadka, więźnia obozów koncentracyjnych oraz odzyskała pozostałe po nim przedmioty.

Spotkanie poprowadzi Dominik Czapigo, redaktor kwartalnika „Karta”.