Program

  • spotkanie

Program

Spojrzenia na terroryzm: zwalczanie finansowania terroryzmu

15.02.2019
godzina 18:00

Spojrzenia na terroryzm: zwalczanie finansowania terroryzmu

15.02.2019
godzina 18:00

  • spotkanie
spotkanie  

Centrum Badań nad Terroryzmem Collegium Civitas we współpracy z Domem Spotkań z Historią zaprasza 15 lutego 2018 roku o godz. 18.00 na seminarium „Zwalczanie finansowania terroryzmu”.

Seminarium 15 lutego 2019 r. poświęcone będzie zwalczaniu finasowania terroryzmu. Ze względu na wielość źródeł finasowania działalności ugrupowań terrorystycznych (od powiązanej z nim przestępczości zorganizowanej, w tym handlu ludźmi, bronią i narkotykami, przez gromadzenie środków od zwolenników niezaangażowanych bezpośrednio w fizyczne ataki aż po przejmowanie przez organizacje takie jak ISIS zasobów z zajętych terytoriów) jest to niezwykle złożony problem. Odcięcie finansowania stanowi jednocześnie jedno z najbardziej efektywnych narzędzi walki z samym terroryzmem.

W seminarium wezmą udział eksperci z zakresu strategii walki z terroryzmem, walki z praniem brudnych pieniędzy i finansowaniem terroryzmu. Spotkanie poprowadzi Paulina Piasecka, Zastępca Dyrektora Centrum Badań nad Terroryzmem CC.

Po dyskusji panelowej nie zabraknie czasu na pytania od publiczności.

Wstęp wolny. Organizatorzy proszą o potwierdzenie obecności na adres: cbnt@civitas.edu.pl.

Seminarium jest częścią interdyscyplinarnego cyklu „Spojrzenia na terroryzm”.
Cykl ma na celu przybliżenie historii walki z terroryzmem oraz złożoności i wielopłaszczyznowości wysiłków, jakie są potrzebne w przeciwdziałaniu temu zagrożeniu. Spotkania stanowią okazję do dyskusji o ewolucji środków i metod walki, a osią cyklu jest historia terroryzmu i walki z nim w XX w.