Program

  • spotkanie

Program

Rodem warszawianin... Serce Chopina

22.02.2019
godzina 18:00

Rodem warszawianin... Serce Chopina

22.02.2019
godzina 18:00

  • spotkanie
spotkanie  

Zgodnie z życzeniem umierającego w Paryżu Fryderyka Chopina jego serce miało spocząć w Warszawie. Jednak okupacyjne losy tej „narodowej relikwii”, wmurowanej w filar Bazyliki Świętego Krzyża, owiane były tajemnicą. Prawdę na ten temat skrywano, faktami manipulowano. Co działo się z sercem Chopina od początku sierpnia 1944 do 17 października 1945 roku? Jak zdołano je uratować, kto i kiedy tego dokonał?

Epitafium nad sercem Chopina w Bazylice Świętego Krzyża w Warszawie. Fot. Zala [CC BY-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0)]

Epitafium nad sercem Chopina w Bazylice Świętego Krzyża w Warszawie. Fot. Zala [CC BY-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0)]

Tajemnicza jest także historia sukcesu Chopina w Paryżu w roku 1832. Na ten temat też powstało wiele mitów. Jak to się stało, że żyjący nadzwyczaj skromnie i oszczędnie kompozytor, niemalże z dnia na dzień, ale dopiero po rocznym pobycie w Paryżu, stał się najdrożej wynagradzanym nauczycielem gry na fortepianie? Z jakim wydarzeniem związany jest ów sukces?

Odpowiedź na te pytania poznamy w trakcie prelekcji połączonej z projekcją filmu „Serce Chopina” w reżyserii Piotra Szalszy. Autorem prelekcji i prezentacji multimedialnej jest Marek Bykowski, wieloletni kanclerz Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina, który także odpowie na pytania publiczności. 

Marek Bykowski – magister sztuki, absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej oraz studiów podyplomowych na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej w Instytucie Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. W latach 1981–1991 członek Zarządu Towarzystwa Muzycznego im. Fryderyka Chopina (w tym w latach 1986–1991 sekretarz prezydium Zarządu), w roku 1990 oraz 2000 w ścisłym kierownictwie Międzynarodowych Konkursów Pianistycznych im. Fryderyka Chopina w Warszawie. W latach 1986–1990 doradca przewodniczącego Narodowej Rady Kultury, a w latach 1991–1992 dyrektor Wydziału Kultury i Sztuki Urzędu m.st. Warszawy. Związany pracą zawodową z Akademią Muzyczną im. Fryderyka Chopina, a następnie z Uniwersytetem Muzycznym Fryderyka Chopina w latach 1996–2014, najpierw jako dyrektor administracyjny, a następnie kanclerz. Obecnie na emeryturze. Prelegent Estrady Kameralnej Filharmonii Narodowej w latach 1974–1978, a innych instytucji kultury do chwili obecnej. Działacz organizacji społecznych środowiska muzycznego (Stowarzyszenie Polskiej Młodzieży Muzycznej, Międzynarodowa Federacja Jeunesses Musicales, Stowarzyszenie Polskich Artystów Muzyków, Towarzystwo Miłośników Muzyki Moniuszki), obecnie jest członkiem Rady Polskiego Komitetu Narodowego UNICEF.