Program

  • spotkanie

Program

KRESY NIEPODLEGŁE | Od wileńskiej kukułki do lwowskiej wesołej fali

27.02.2019
godzina 18:00

KRESY NIEPODLEGŁE | Od wileńskiej kukułki do lwowskiej wesołej fali

27.02.2019
godzina 18:00

  • spotkanie
spotkanie  

Zapraszamy na drugie spotkanie nowego cyklu poświęconego osiągnięciom cywilizacyjnym, gospodarczym i kulturalnym ziem wschodnich II RP.

Rozgłośnia w Wilnie, 1929. Na zdjęciu Halina Hohendlinger z personelu rozgłośni. Fot. Żyliński Wacław (ze zbiorów NAC)

Rozgłośnia w Wilnie, 1929. Na zdjęciu Halina Hohendlinger z personelu rozgłośni. Fot. Żyliński Wacław (ze zbiorów NAC)

Tym razem Tomasz Kuba Kozłowski proponuje, by przyjrzeć się rozwojowi radiofonii na Kresach, legendarnym rozgłośniom w Wilnie i we Lwowie oraz znanym i zapomnianym ludziom je tworzącym.