Program

  • spotkanie
  • książka

Program

SPOTKANIE Z KSIĄŻKĄ | Amerykańska księżna. Z Nowego Jorku do Siedlisk

28.02.2019
godzina 18:00

SPOTKANIE Z KSIĄŻKĄ | Amerykańska księżna. Z Nowego Jorku do Siedlisk

28.02.2019
godzina 18:00

  • spotkanie
  • książka
spotkanie książka  

Jak wyglądała przedwojenna Polska widziana z perspektywy młodej Amerykanki? Co o polskiej arystokracji myślała amerykańska żona księcia Pawła Sapiehy? Zapraszamy na spotkanie poświęcone wspomnieniom Virgilii Sapiehy wydanym przez Ośrodek KARTA.

W 1933 roku młoda Amerykanka przyjeżdża do Polski jako żona księcia Pawła Sapiehy. Trafia do egzotycznego świata polskiej arystokracji, w którym nowojorskie wychowanie musi skonfrontować z zastaną tu rzeczywistością. Z tej perspektywy spogląda na stosunki społeczne panujące w II Rzeczpospolitej, poznaje życie warszawskiej elity, górnośląskich przemysłowców i ziemian na Kresach Wschodnich. Z wrodzonym talentem pisarskim, niepozbawionym ostrza krytyki, odmalowuje fascynujący obraz epoki. Po wybuchu wojny wraca do Stanów Zjednoczonych, gdzie zostaje cenioną postacią życia literackiego. Jaki obraz przedwojennej Polski zapisał się we wspomnieniach Virgilii Sapiehy (z domu Peterson)? Porozmawiają o tym:

dr Dobrochna Kałwa – historyczka, adiunkt w Instytucie Historycznym UW, badaczka dziejów kobiet, zajmuje się, m.in. sytuacją kobiet w dwudziestoleciu, autorka m.in. książki Kobieta aktywna w dwudziestoleciu międzywojennym.

Anna Mieszczanek publicystka historyczna, autorka cyklu Powracanie ziemian.

Adam Safaryjski – redaktor książki Amerykańska księżna..., Ośrodek KARTA.

Spotkanie poprowadzi Paulina Reiter, dziennikarka „Wysokich Obcasów”.