Program

  • spotkanie

Program

KRESY NIEPODLEGŁE 1919–1939 | Imperium Baczewskiego

05.03.2019
godzina 18:00

KRESY NIEPODLEGŁE 1919–1939 | Imperium Baczewskiego

05.03.2019
godzina 18:00

  • spotkanie
spotkanie  

Zapraszamy na kolejne spotkanie z cyklu, na którym historii Kresów przyjrzymy się przez pryzmat... pewnych znanych ozdobnych karafek. W latach 20. i 30. rynki europejskie, ale też rynek amerykański, podbijała lwowska firma „J.A Baczewski”.

 

Gotowe wyroby z fabryki wódki, likieru i rumu J.A. Baczewski we Lwowie, fot. NAC

Gotowe wyroby z fabryki wódki, likieru i rumu J.A. Baczewski we Lwowie, fot. NAC

W latach międzywojennych wytwórnia, już wtedy szczycąca się ponad stuletnią tradycją, prowadzona przez Stefana i Adama Baczyńskich – wnuków zmarłego w 1911 roku Józefa Adama Baczewskiego –ma swój ogromny wkład w światową historię wódki. Jednocześnie rodzina Baczewskich przyczynia się w dużym stopniu do rozwoju Lwowa. 

Wieża pawilonu fabryki wódki, likieru i rumu J.A. Baczewski we Lwowie, wrzesień 1930. Fot. NAC

Wieża pawilonu fabryki wódki, likieru i rumu J.A. Baczewski we Lwowie, wrzesień 1930. Fot. NAC

 

Tomasz Kuba Kozłowski przypomni zarówno okres największej prosperity Baczewskiego, jak i okoliczności unicestwienia wytwórni – niemieckie bombardowanie Lwowa w 1939 roku i śmierć braci Baczewskich rozstrzelanych w Katyniu.