Program

  • spotkanie

Program

SPOJRZENIA NA TERRORYZM: współpraca międzynarodowa w walce z terroryzmem

26.04.2019
godzina 18:00

SPOJRZENIA NA TERRORYZM: współpraca międzynarodowa w walce z terroryzmem

26.04.2019
godzina 18:00

  • spotkanie
spotkanie  

Ze względu na globalny charakter terroryzmu, walka z tym zjawiskiem jest niemożliwa bez współpracy międzynarodowej. W ramach spotkania porozmawiamy o działaniach organizacji międzynarodowych (ONZ, Rada Europy, Unia Europejska) oraz o bilateralnym współdziałaniu państw.

Tematem dyskusji będą także działania międzynarodowych instytucji umożliwiających współpracę służb bezpieczeństwa i porządku publicznego, jak Interpol i Europol oraz narzędzia, jakimi się one posługują (międzynarodowe listy gończe, wspólne bazy danych, Europejski Nakaz Aresztowania). Organizatorzy: Centrum Badań nad Terroryzmem Collegium Civitas i DSH.