Program

  • książka
  • spotkanie

Program

SPOTKANIE Z KSIĄŻKĄ „Narodziny systemu władzy. Polska 1943-1948"

07.05.2019
godzina 18:00

SPOTKANIE Z KSIĄŻKĄ „Narodziny systemu władzy. Polska 1943-1948"

07.05.2019
godzina 18:00

  • książka
  • spotkanie
książka spotkanie  

Zapraszamy na spotkanie, na którym porozmawiamy o „Narodzinach systemu władzy” Krystyny Kersten. Czy monografia ta zachowała swoje walory poznawcze po 35 latach od pierwszego wydania (1984)? Czy pozostaje ważną propozycją metodologiczną, jak opisywać dzieje? Dlaczego warto było ją wznowić?

Na te pytania spróbują odpowiedzieć nasi goście – prof. dr hab. Andrzej Friszke (Instytut Studiów Politycznych PAN, autor wstępu i wprowadzenia do książki „Narodziny systemu władzy. Polska 1943–1948” Krystyny Kersten), prof. dr hab. Rafał Stobiecki (Instytut Historii Uniwersytetu Łódzkiego).

W 2018 r. ukazało się nowe wydanie „Narodzin systemu władzy. Polska 1943–1948” Krystyny Kersten, inaugurujące serię „Klasyka Najnowszej Historii Politycznej Polski” przygotowywaną przez ISP PAN. Autorka ukazała w książce tworzenie się systemu rządów komunistycznych, mechanizmy zależności od ZSRR, postawę Zachodu wobec Polski, dylematy polityków.

Spotkanie poprowadzi: Jerzy Giebułtowski (Fundacja Textura).

Organizatorzy: Textura Jerzy Giebułtowski, Instytut Studiów Politycznych PAN