Program

  • spotkanie
  • Warszawska Inicjatywa Kresowa

Program

KRESY NIEPODLEGŁE: Jedyna taka szkoła. Fenomen Liceum Krzemienieckiego

08.05.2019
godzina 18:00

KRESY NIEPODLEGŁE: Jedyna taka szkoła. Fenomen Liceum Krzemienieckiego

08.05.2019
godzina 18:00

  • spotkanie
  • Warszawska Inicjatywa Kresowa
spotkanie Warszawska Inicjatywa Kresowa  

Kolejne spotkanie cyklu poświęconego osiągnięciom cywilizacyjnym, gospodarczym i kulturalnym ziem wschodnich II RP Tomasz Kuba Kozłowski poświęci fenomenowi Liceum Krzemienieckiego.

Autor przypomni wyjątkowe rozwiązania organizacyjne, finansowe i programowe dzięki którym na Wołyniu powstał najciekawszy (liczący ponad 20 różnych placówek), ośrodek edukacji i wychowania w II Rzeczypospolitej.