Program

  • spotkanie
  • film

Program

URODZINY GUSTAWA HERLINGA-GRUDZIŃSKIEGO

21.05.2019
godzina 18:00

URODZINY GUSTAWA HERLINGA-GRUDZIŃSKIEGO

21.05.2019
godzina 18:00

  • spotkanie
  • film
spotkanie film  

W 100. rocznicę urodzin Gustawa Herlinga-Grudzińskiego zapraszamy na spotkanie poświęcone autorowi „Innego świata” i problemowi doświadczenia rzeczywistości obozowej, dehumanizacji jednostki w obliczu XX-wiecznych totalitaryzmów.

W spotkaniu udział wezmą prof. Włodzimierz Bolecki, znawca twórczości Herlinga Grudzińskiego oraz Andrzej Titkow, reżyser. Rozmowę poprowadzi Stanisław Zakroczymski.

 

Częścią spotkania będzie także projekcja filmów dokumentalnych:

„Dziennik pisany pod wulkanem” (1995, 59'), reż. Andrzej Titkow

„Dziennik pisany pod wulkanem” jest dokumentalnym portretem pisarza Gustawa Herlinga-Grudzińskiego. Przedstawia historię jego życia i poglądy na współczesne mu problemy i literaturę. Narracja oparta jest na jego obszernych wypowiedziach i przeplatana fragmentami utworów, zdjęć oraz nagrań współczesnych i archiwalnych.

 

„Już nie lękam się nic” (1996, 23'), reż. Andrzej Titkow

Bohater filmu Franciszek Tytusz, syn ubogiego rolnika spod Oszmiany, został aresztowany przez KGB jako żołnierz Armii Krajowej. Dziesięć lat „za zdradę ojczyzny” przesiedział w łagrze w Jercewie – w tym samym, w którym wcześniej więziony był Gustaw Herling-Grudziński. Jednak Tytusz miał mniej szczęścia od autora „Innego świata”. Odsiedział długi wyrok i osiedlił się w miejscu swej kaźni. Jego marzenie o powrocie do Polski pozostało niespełnione.